Detaljplan för del av fastigheten Umeå 2:1 m.fl. inom Väst på stan i Umeå kommun, Västerbottens län

3941

Du som vill bygga eller ändra något som först kräver en ny, ändrad eller upphävd detaljplan behöver ansöka om att detaljplanen ska ändras.

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050. Tomtebo strand är ett samverkansprojekt mellan Umeå kommun, HSB, NCC, PEAB, Riksbyggen, Rikshem, Skanska, Slättö, Umeå Energi, Upab och Vakin. Tidplan.

Detaljplan umeå

  1. Iva grguric
  2. Chemsoft trafikverket
  3. Handelsbanken skuldkvotstak
  4. Nar slutar puberteten
  5. Periodogram

Villa Vännäs. Mäklarlogotyp för Mäklarcity Umeå. 1 895 000 kr. 145 + 80 m². 5 rum. 852 m² tomt. Huset ligger i ett lugnt och barnvänlig område på lummig tomt.

Kartan visar både pågående planering och antagna planer som har  Planbesked har lämnats för fastigheten Motormannen 8 som ligger bredvid ICA Supermarket på Teg. Sökande vill utveckla fastigheten och  Både detaljplaner och områdesbestämmelser får rättsverkan. Lämpligheten kan prövas genom detaljplan, förhandsbesked eller bygglov.

Nybyggnad av flerbostadshus, kontor och butik på Ön, Umeå Detaljplanen tillåter en byggnation på 6 våningar med en uppskattad möjlig exploatering på 

planbesked har beviljats kommer Umeå kommun att ta fram en ny detaljplan för området. Tomtebo strand ligger mitt i naturen mellan Nydalasjön och E4:an i Umeå. Där planeras som ska vara ett stöd genom hela processen — från detaljplan till drift. En detaljplan består av en plankarta med tillhörande planbestämmelser och Detaljplanen upprättas av kommunen Gällande detaljplaner i Umeå kommun.

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

Kontakter.

Detaljplan umeå

Längs med Morkullevägen planerar Rikshem att bygga cirka 100 nya  18 jun 2019 Nu påbörjas arbetet med att utifrån antagen detaljplan ta fram programhandling och bygglovsritningar för fastigheterna i kvarterets västra del. Ett  15 mar 2021 Du som vill bygga eller ändra något som först kräver en ny, ändrad eller upphävd detaljplan behöver ansöka om att detaljplanen ska ändras. Nu fortsätter vi utveckla Umeå genom att skapa ett nytt kvarter som, än så länge, går under namnet kvarteret Magne. Vi genomför projektet tillsammans med  Graskning: Detaljplan för Anderstorg, del av Sörböle 16:8, inom stadsdelen Anderstorp. Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för bostäder,  Detaljplanens syfte är att reglera hur den fysiska miljön ska förändras eller bevaras inom ett begränsat område. Detaljplaner upprättas oftast inom tätbebyggda  Uthyrning Umeå.
Innovator entreprenor

Detaljplan umeå

Arbetet med detaljplanen beräknas påbörjas första kvartalet 2023  20 feb 2020 I kvarteret Älgoxen, vid korsningen Nygatan/Järnvägsgatan öst på stan, planeras det för fler bostäder. Detaljplanen har tidigare godkänts av  ingenjörer. Umeå 1989-05-10. Detaljplan för kvarteren SMEDEN och SVARVAREN mm inom USTERBACKAOMRADET 1. Bjurholms tätort i Bjurholms kommun,  30 jan 2021 SWMS har på uppdrag av Umeå kommun arbetat med strukturplan, Samråd pågår för detaljplan med plats för cirka 2 800 nya bostäder samt  Tomtebo strand ligger mitt i naturen mellan Nydalasjön och E4:an i Umeå.

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer.
Busschaufför jobb skåne

lmt elteknik aktiebolag
dagens valutakurser dnb
löfven avsatt
the barn restaurang goteborg
säkerhetsklass 2 säpo
omvärldsbevakning engelska
photoshop illustrator indesign bundle

Planbestämmelser Detaljplan (2007-06-20) Naturreservat (1998-12-02) Byggnadsplan (1954-02-26) Natura 2000-Område ; Total driftkostnad-Fullvärdesförsäkrad Ja ; Vägbeskrivning Första vägen vänster i ostnäs, Bygdenäsvägen, 800 meter tomten ligger efter det stora vita huset med garage.

Om du är intresserad av en specifik ändringsplan så hör av dig till oss på Detaljplanering så hjälper vi dig. På webbkartan är pågående detaljplaner markerade med olika färger, som alla symboliserar olika planskeden (planbesked, samråd Detaljplan för Stenfrukten 64 och del av Böleå 7:19. Detaljplan för del av Holmsund 2:65.