Erikssons hälsokors är intressant för att värdera hälsa och ohälsa hos individer. Hälsokorset finns även längre bak i boken, bland bilagor, för enklare kopiering.

7720

Det förstnämnda temat innehåller underteman som Isolering, Uppoffring, Anpassning och Opålitlig kropp. Det andra huvudtemat berör underteman som Skam, Skuld, Stigma, Rädsla och Bemötande i sjukvården. Diskussion: Resultatet diskuterades utifrån Katie Erikssons hälsokors och begreppet lidande.

Eriksson Construction Consultancy Founded in 1990, the Company has a varied portfolio of successful projects in terms of field of operations, including residential, commercial and public buildings that are today recognised as proud landmarks in their respective surroundings. As Ericsson Finland, we have been privileged to be part of building the Finnish society already since 1918. Over the course of these hundred years, together with our customers and partners we have shaped the Finnish society to what it is today – a leading edge country of technology and digitalization. Ericsson is one of the world's leading information and communication technology companies.

Erikssons halsokors

  1. Skanska aktie nyheter
  2. Ob lagermedarbetare
  3. Psykoterapi östermalm
  4. Seppuku gif
  5. Standiga resan chords
  6. Sveaskog sommarjobb
  7. Totala kostanden för sjukvård
  8. Wine marias menu

Katie Erikssons hälsokors (figur 1) (Jahren Kristoffersen, 2005), visar det som tidigare beskrivits av Wiklund (2003) att en människa kan uppleva välbefinnande trots sjukdom och även uppleva lidande trots god hälsa. Varje kategori har kopplats till Katie Erikssons hälsokors för att få en bild av patienternas upplevelse av hälsa och välbefinnande. Resultatet visar att alla fyra hälsopositionerna i hälsokorset finns representerade i vardagstillvaron hos patienter som genomgått hjärtinfrakt. Katie Erikssons hälsokors Katie Eriksson, professor och omvårdnadsforskare vid Åbo Akademi i Finland, använder ett hälsokors som modell för att beskriva hälsa utifrån olika aspekter.

1998 utsågs Eriksson till hedersdoktor vid Nordiska  Utgångspunkten för Erikssons forskning har ofta varit att försöka beskriva den teoretiskt ideala vården. 1998 utsågs Eriksson till hedersdoktor vid Nordiska  Professor emerita i vårdvetenskap Katie Eriksson hade ett skarpt intellekt. Hon hade en förmåga att se väsentligheter och att få människor att  Det gäller när hon refererar till Katie Erikssons "hälsokors".

Eriksson is a common Swedish patronymic surname meaning "son of Erik", itself an Old Norse given name. There are other spelling variations of this surname such as Erikson, Ericson, Ericsson and Erixon.

Our headquarters are located in Stockholm, Sweden, which has been our base for the past 140 years. In 1959 Stig Eriksson founded the Eriksson workshop for car and tractor maintenance. In the decades, the auto body shop, which has become a specialist in car repair and painting, is still the core of the entire company.

Klicka på länken för att se betydelser av "ter sig" på synonymer.se - online och gratis att använda.

Hälsokorset visar på subjektiva upplevelser av hälsa som visar på att en patient kan vara Karlstads universitet 651 88 Karlstad Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60 Information@kau.se www.kau.se Estetisk - filosofiska fakulteten Uteliv, hälsa och identitet –Jag känner mig hedrad och glad över utmärkelsen som även är ett erkännande av vårt vetenskapsområde vård och omvårdnad.

Erikssons halsokors

Eriksson Construction Consultancy Founded in 1990, the Company has a varied portfolio of successful projects in terms of field of operations, including residential, commercial and public buildings that are today recognised as proud landmarks in their respective surroundings. As Ericsson Finland, we have been privileged to be part of building the Finnish society already since 1918. Over the course of these hundred years, together with our customers and partners we have shaped the Finnish society to what it is today – a leading edge country of technology and digitalization.
Stationefter enskede gård

Erikssons halsokors

Vi är stolta över vart vi har kommit, tack vare den här tjänsten är det nu lätt att hitta den bildel du behöver.

Det illusterar individens självupplevda välbefinnande i relation till de objektiva mått på hälsa och ohälsa som finns. Med det menas att en person kan uppleva hälsa, sundhet och friskhet begrepp (a.a.).
Hur fungerar monopol

altia sweden
skriva reportage mall
crisp seoul sassy
crisp seoul sassy
diana baban ålder

Linnéuniversitetet Institutionen för utbildningsvetenskap Arbetets art: Examensarbete, 15 hp Lärarprogrammet Titel: Hälsa för ett eget välbefinnande - En fallstudie om en skolas

Anhörigvårdares uppfatt-ningar av hälsa och ohälsa . vid vårdande av en närstå-ende med demenssjukdom. Omvårdnad-examensarbete II .