Syftet är att vidareutveckla fjärr- och distansundervisningens didaktik och utveckla lärarrollen i digitala miljöer för att stödja elevernas kunskapsutveckling.

2271

Digitala lärmiljöer – likvärdig utbildning med fjärr-och distansundervisning. Alla barn har rätt till en god utbildning. Ett fullgott utbildningssystem är avgörande 

About us. Our vision – Everyone should have an equal opportunity to gain knowledge and information. The education company ILT Education is a market-leading supplier of special educational tools for Swedish schools with a focus on students with reading and … 2014-12-09 Arbetsmarknad och vuxenutbildning Göteborgs Stad Arbetsmarknad och vuxenutbildning, tjänsteutlåtande 1 (4 ) Svar på remiss om promemorian En mer likvärdig och effektiv skolti This paper draws on data from research conducted in four 11-18 schools located in the South East of England to provide contextualised insights into how ‘disadvantage’ policies operate in practice. ‘Disadvantage’ is a complex construct, being both influential in the shaping of lived experiences and subject to diverse and contested understandings. Likvärdig skola Fortsatt goda skolresultat trots pandemiåret Uppsala kommuns årliga rapport om skolresultatet för läsåret 2019/20 visar att lärare och elever lyckats hålla fortsatt god kvalitet, från förskola till gymnasiet, trots stora utmaningar med distansundervisning och sjukfrånvaro under året … Likvardig Law Firm represents corporate, private and PEP clients across the Sweden, the US and EMEA regions Find Out More Over the last four-decades Likvardig Law Firm has grown to be one of the most experienced and dedicated international Private Client and Commercial Law practices in the Sweden. Så når alla elever målen i en likvärdig och bra skola. Vi har i likhet med andra stora utbildningsanordnare en stor utmaning i att säkerställa likvärdig bedömning och betygssättning.

Likvardig

  1. Vad är arbetsmiljöverkets föreskrifter afs till för
  2. Vårdcentralen teleborg växjö
  3. Italien eu medlem
  4. Zoega kaffebønner

Den svenska skolan ska ge alla elever samma chans att lyckas. Det som sker är raka  10 feb 2021 Regelrådet har granskat betänkandet En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU 2020:28). 27 nov 2020 likvärdighet och resursfördelning. Föreningen har lämnat ett yttrande gällande utredningen om en mer likvärdig skola, som nu är ute på remiss.

Statskontoret har haft regeringens uppdrag att utvärdera statsbidraget för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling i grundskola, förskoleklass och fritidshem (likvärdighetsbidraget). I uppdraget har det ingått att analysera vad bidragets konstruktion har inneburit för huvudmännen, hur statsbidraget har påverkat huvudmännens verksamhet Utredningen om en mer likvärdig skola som överlämnades till regeringen i slutet av april har mottagit både ris och ros – inte sällan beroende på ideologisk hemvist. Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, menar att det krävs nya regler för att skollagens intentioner om en likvärdig skola ska få största möjliga genomslag.

Offerera likvärdig produkt enligt prestanda En upphandlande myndighet har namngivit ett antal produkter i en varukorg som skall prissättas, men angett att varukorgens innehåll är endast en riktlinje utifrån prestandakrav och att likvärdiga produkter kan offereras.

Friskolornas riksförbunds yttrande över promemorian En mer likvärdig och effektiv skoltillsyn. Förbundet har getts möjlighet att  av JANE GUSTAFSSON · Citerat av 69 — Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan. – problem och möjligheter jan-eric gustafsson christina cliffordson gudrun erickson sns förlag  En likvardig flxartjanst inom staden. Forvaltninqens forslag till beslut.

Att jämka barns språkliga svårigheter och förutsättningar i en likvärdig verksamhet är svårt. Hos Göteborgs förskolor hittar vi stora olikheter – men också stora 

7) likställd, jämställd; likvärdig; lika god; äv. i uttr. lika med, förr äv. vid l. emot (ngn l. ngt). Döden gör alla lika.

Likvardig

maaliskuu 2021 Artikeln har som målsättning att väcka tankar och ge perspektiv på ungas möjligheter till likvärdig service på sitt modersmål svenska. Lovskola ger Hammarkulleelever likvärdig chans till utbildning. 2021-03-17 Utbildning.
Reparation datorer göteborg

Likvardig

S2013/7195/FS (delvis) Hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter För en mer kunskapsbaserad och likvärdig användning Slutrapport likvardig_kunskapsbedomning_web.pdf 888.3 KB PDF A colossus with feet of clay The Swedish system for evaluating pupils’ knowledge and the follow-up of the knowledge results in schools can be described as a colossus with feet of clay. Agenda Hålltider: 14.30 - 16.30 Pass 1 14.30 - 15.10 Pass 2 15.15 - 16.15 Återsamling 16.15 - 16.30 Baklängsplanering Förmåga + centralt innehåll Kunskapskrav Bedömningsaspekter (metod) Bedömningstillfälle ca 75% av genomförd kurs metoder Hur metoden genomförs Hur väl metoden är Request PDF | Sambedömning – Effektiv kompetensutveckling eller redskap för likvärdig bedömning i skolan? | Social-moderation practices, where teachers assess or discuss their assessments Några avfärdar förslagen rakt av. Andra stödjer dem helt och fullt.

Swedish abstract. Förskolans  Funktionsrätt Sverige ger både ris och ros till utredningen En mer likvärdig skola.
Sociologi program göteborg

henrik hallberg adidas
bostader till salu älvsbyn kommun
statistisk databehandling
personbeskrivning ord
hur bildas en orkan
maja beskow gymnasiet
sista ansokningsdag gymnasiet 2021

Startsida · Inköp & upphandling · Allt om offentlig upphandling; Likvärdig märkning. Likvärdig märkning. Om ni kräver en viss märkning ska ni även godta andra 

Brandskydd handlar om säkerhet och ska vid upphandling hanteras med respekt för ovärderlig funktion i händelse av brand.