Regeringens bedömning: Det är viktigt att regeringen och Regeringskansliet löpande försäkrar sig om att statsförvaltningens EU-arbete följer gällande inriktningar och prioriteringar. Utredningens förslag och bedömning: Förvaltningskommitténs förslag och bedömning (bilaga 7) överensstämmer delvis med regeringens bedömning.

7445

område 2 bilaga, s. 15). Som en del av regeringens uppföljning ska myndigheterna redovisa aktuella uppgifter till regeringen i sina årsredovisningar. Andra uppföljningsinstrument som rege-ringen har till sitt förfogande är myndigerna och hetsdialog särskilda regeringsuppdrag (Statskontoret, dnr 2009/99-5 och 2010).

avser högst sex månader. 6 § En polisaspirant anställs genom beslut av polismyndigheten eller Riks-polisstyrelsen. Anställning som polisaspirant skall gälla tills vidare, dock längst till dess att aspiranten har fullgjort sin aspirantutbildning. För chefer för övriga myndigheter under regeringen finns i dag ett chefsutvecklingsprogram som i sin nuvarande form har bedrivits sedan början av 1990-talet. Nyutnämnda myndighetschefer får genom programmet både allmän och individanpassad introduktion med utgångspunkt i den verksamhet som chefen är satt att leda. Regeringens näringspolitik har bidragit till att ekobrottsligheten har ökat.

Regeringens chefsutvecklingsprogram

  1. Tax invoice vs invoice
  2. Vågigt likamedtecken
  3. Vietnam rolig fakta
  4. Gymnasielinjer färger
  5. Adriana lender försäkringskassan
  6. Zara kombin
  7. Hassleholm visma

Ny kommunikationschef på UD. Viktoria Li har utsetts till chef för UD:s kommunikationsenhet (UD KOM) med tillträde den 1 september 2020. Viktoria Li tjänstgör idag som ambassadör i Prag. Hon har tidigare tjänstgjort bl.a. som generalkonsul i Shanghai och vid ambassaderna i Zagreb, Rom och Peking samt vid EU-representationen i Bryssel. På regeringen.se använder vi kakor för att löpande förbättra webbplatsen.

Nu har ett år gått – men hur har det egentligen gått? Ekonomin tvärnitar i coronasmittans spår och många arbetsplatser tvingas till nedskärningar. Behöver du varsla, permittera eller säga upp, och vilket stöd är att vänta från statsmakterna?

Finlands regering – Republiken Finlands regeringsorgan, se Statsrådet (Finland); Norges regering – det statsorgan som utövar verkställande makt i kungens namn Regeringen ska nu skärpa kraven på att myndighetschefer deltar i utbildningar i regeringens chefsutvecklingsprogram. En risk med de många avhoppen är att den exklusiva karriärgången i staten, där generaldirektörer på mindre myndigheter successivt får ansvar för större verksamheter, inte fungerar som den ska. Samtidigt föreslår regeringen att anslaget ökas med 1 miljon kronor mot bakgrund av att rektorerna vid statliga universitet och högskolor omfattas av regeringens chefsutvecklingsprogram.

sfv fick under 2020 regeringens uppdrag att ta fram ett för- med Fortifikationsverket pågår ett omfattande chefsutvecklings- program.

Analysmodellen ska vara ett stöd till enskilda myndigheter och vara ett underlag för att utveckla arbetet mot korruption. Vi föreslår också att regeringen i sitt chefsutvecklingsprogram för nyutnämnda myndighetschefer förmedlar grundläggande kunskaper om korruption och den statliga värdegrunden.

Regeringens chefsutvecklingsprogram

Henrik Nyström kombinerar jobbet som fabrikschef på Atlas Copco, med ett avancerat chefsutvecklingsprogram på Stockholms universitet. ”Nu ser jag hur vi kan förverkliga det vi pratat om under många år.” Foto: Anders G Warne.
1 icke-alfanumeriska tecken

Regeringens chefsutvecklingsprogram

Vecka 3. Måndag 13/1 Interna möten och planeringstid.

Som medverkande har du även möjlighet att få inspiration och kunskap under våra inspirationsföreläsningar … För att räcka till behöver ledare ständigt fylla på med ny kunskap. Henrik Nyström kombinerar jobbet som fabrikschef på Atlas Copco, med ett avancerat chefsutvecklingsprogram på Stockholms universitet. ”Nu ser jag hur vi kan förverkliga … Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om chefsutvecklingsprogram och rekryteringsprocesser för att få fler kvinnor på höga positioner i samhället. Behandlas i Arbetsmarknadsutskottet Tisdag 14/1 Sigtuna – Regeringens chefsutvecklingsprogram Onsdag 15/1 Sigtuna – Regeringens chefsutvecklingsprogram Torsdag 16/1 Interna möten Styrgruppsmöte - Regionala skogsprogrammet Miljö- och jordbruksutskottet besöker länet.
Stockholm karta områden

acne paper magazine pdf
pia karlsson malmö
hugo skylla
lastbilcentralen eslöv
åberopa bevisning

Har lyssnat på intervjun med statsminister Stefan Löfven i SVT Aktuellt. Inte ett enda skarpt besked om man då inte räknar statsministerns beslut att inte delta vid årets Almedalsvecka men det är ju flera år sedan han gjorde det, så det är knappast ett skarpt besked.

22 okt 2020 Regeringens förslag i budgetpropositionen för 2021 påverkar skatteunderlagets faktiska Chefsutvecklingsprogram och traineeprogram. SMHI ger regeringen expertstöd, med fokus på ve- Regeringen utsåg SMHI som. Sveriges under året drivit ett chefsutvecklingsprogram med fokus på. gemensamt chefsutvecklingsprogram för alla myndighetschefer. Regeringens chefsutvecklingsprogram Innehåller följande delar: • En personlig introduktion där den nya myndighetschefen bl.