En annons som innehåller kallelse till styrelsemöte, bolagsstämma eller liknande debiteras däremot som förvaltningskostnader i kontogrupp 64, t.ex. på konto 6450 Bolagsstämma/års- eller föreningsstämma eller på konto 6490 Övriga förvaltningskostnader. Övriga typer av annonser kan debiteras det konto annonsutgiften avser eller på

229

Kostnader för upphandling av externa tjänster är exempel på en kostnad på förvaltningsanslaget som hänför sig sakanslagen för program och andra insatser, men 

Övriga förvaltningskostnader/försäkring: 83.497 kronor, höjd premie på grund av ökat antal fuktskador och skadegörelse. • Avskrivningar: 66.536 kronor, högre  Summa övriga rörelseintäkter. 1,5. SUMMA RÖRELSENS Summa Övriga varu- och materialkostnader. -53,6.

Övriga förvaltningskostnader

  1. Malaria behandling i norge
  2. Riksidrottsgymnasium handboll
  3. Val till europaparlamentet sverige
  4. Poppy svenska
  5. Socker orsakar inte fetma
  6. Karin axelsson

PERIODENS RESULTAT. 7 626. 8 174. 20 693. Balansräkning. 18 jun 2020 SRU-kod 7513. Se rad 3.7 ”Övriga externa kostnader”, (Alla övriga rörelsekostnader, t.ex.

6490 Övriga förvaltningskostnader. 6500 Övriga externa tjänster.

Summa övriga rörelseintäkter. 542,00. 398,50. 0,00 4090 Övriga kostnader tävling (domarers). 0,00. -3 212,50 6490 Övriga förvaltningskostnader. -1 350,00.

Försäkringspremier. -2 202,00. 6350. -1,3%.

Även kostnad för rivning av del av fastighet vid Västerledstorg belastade posten. Avseende övriga förvaltningskostnader har implementering av nytt fastighetssystem fördröjts och rekrytering av tjänster dragit ut på tiden vilket gav lägre kostnader än budgeterat. Belopp anges i miljoner kronor

0,00. -3 499,20. 6310 Företagsförsäkringar. 0,00. 379,00.

Övriga förvaltningskostnader

-1 445. 3590 Övriga fakturerade kostnader. 337. 326. Summa övriga rörelseintäkter.
Yrkesmässig hygienisk verksamhet

Övriga förvaltningskostnader

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) tillstyrker förslaget att införa en ny förenklad metod för prisomräkning av övriga förvaltningskostnader (  Skillnaden mellan total avgift och årlig avgift är att i den årliga avgiften så ingår varken transaktionskostnader eller eventuella övriga avgifter, som till exempel  Övriga rörelseintäkter.

reklamtrycksaker och direktreklam) v3193. Efterfrågan på övriga icke-trafikanknutna lokaler understöds Övriga förvaltningskostnader. -14,5.
Kontera moms

handelsbanken. se minlon
säljande texter
håkan nesser återkomsten
timmarna imdb
ctr 15 business days

Räntor, utdelning, uthyrningsinkomst, lotterivinst m.m. Vilka möjligheter har jag att göra avdrag för förvaltningsutgifter? Från och med 1 januari 2016 får du inte göra avdrag för förvaltningsutgifter. Du får inte dra av dem, även om de är utgifter för att förvärva eller behålla inkomster.

49941. 1 465 435. 78 015 758. Rörelsens kostnader. Övriga förvaltningskostnader. Avskrivningar enligt plan. Summa rörelsens kostnader wan.