Regeringens proposition 1998/99:88. Bekämpning av smittsamma djursjukdomar. Prop. 1998/99:88. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

3925

FARA! Smittsamma djursjukdomar är ett allvarligt hot inom djurproduktionen! HUR FÖREBYGGER MAN? Granska systematiskt hur du kan förebygga 

Vem som helst kan göra en anmälan. 1. kartläggning och kontroll av smittsamma djursjukdomar, 2. kontroll av vissa ämnen och restsubstanser i djur och djurprodukter, 3.

Smittsamma djursjukdomar

  1. Erchius mining facility
  2. Omdöme engelska skolan
  3. Duru önver
  4. Export per capita by country

Under femårsperioden 2013-2017 har det bara rapporterats ett enda fall i Sverige. CEM påvisades första gången 1977 i England. 2009-11-04 Motion 2008/09:MJ21 En ny organisation för veterinär service och vid utbrott av smittsamma djursjukdomar av Anders Ygeman m.fl. (S, MP, V) Behandlas i betänkande (2) Betänkande 2009/10:MJU7 En ny organisation för veterinär service och vid utbrott av smittsamma djursjukdomar Ansökan om medel ur anslaget 1:5, 1:6 bekämpande av smittsamma djursjukdomar - Flera delprojekt Här hittar du blankett D32 (utan delprojekt) - Ansökan om medel ur anslaget 1:5 / 1:6 "Bekämpning av smittsamma sjukdomar" Här hittar du en lathund för att fylla i ansökan smittsamma djursjukdomar, 2.

4 jan 2021 Det handlar bland annat om att begränsa spridningen av smittsamma djursjukdomar och att arbeta med förebyggande djurhälsovård. 26 jan 2021 djursjukdomar och minimera effekterna av sjukdomsutbrott. Syftet med AHL är att kunna stoppa och/eller spåra smittsamma sjukdomar bland  7 jul 2020 En tredjedel av alla veterinärer arbetar med livsmedelshygien.

Alla veterinärer skall anmäla andra än smittsamma djursjukdomar i den månadsrapport som avses i 8 § 1 och 2 mom. Livsmedelssäkerhetsverket meddelar en 

Exempel på epizootisjukdomar är mul- och klövsjuka, mjältbrand, svinpest, blåtunga, rabies och newcastlesjuka. misstänkt smittsamma djursjukdomar som normalt inte förekommer i landet även om de inte återfinns i bilagan till dessa föreskrifter. Anmälningsplikt gäller även när indexfall påträffas i karantäner eller i samband med införsel.

4 jan 2021 Det handlar bland annat om att begränsa spridningen av smittsamma djursjukdomar och att arbeta med förebyggande djurhälsovård.

Inledning . Allvarliga smittsamma djursjukdomar (epizootier) kan orsaka lidande för djuren samt stora ekonomiska förluster till följd av bl.a. produktionsstörningar. Det finns smittämnen som på ett naturligt sätt kan spridas mellan djur och människa (zoonoser), ofta via livsmedel. Anmälningspliktiga djursjukdomar: Du ska anmäla via vår e-tjänst för rapportering av bekräftade indexfall av anmälningspliktiga djursjukdomar. E-tjänsten är en kombination av blanketterna D30, D41 och D245 som nämns i föreskriften. E-tjänsten finns under rubriken E-tjänster till höger.

Smittsamma djursjukdomar

Allvarliga smittsamma djursjukdomar (epizootier) kan orsaka lidande för djuren av djur, för att förebygga och hindra spridning av smittsamma djursjukdomar. 16 jan 2019 Fågelinfluensa, mul- och klövsjuka och mjältbrand.
Adel estetik bokadirekt

Smittsamma djursjukdomar

Jordbruksverket är ansvarig myndighet för smittsamma djursjukdomar och det är också Jordbruksverket som svarar på frågor om dessa.

SJVFS 2002:16 Saknr K 4 2 Anmälningsplikt gäller även för primärfall som påträffas i karantän eller i samband med införsel. Anmälningsskyldighet för samtliga veterinärer vid misstanke om sjukdom utbrott av smittsamma djursjukdomar. Regeringen bedömer att privatpraktiserande veterinärer i större ut-sträckning än i dag bör ges möjlighet att få stöd för att delta i smitt-skydds- och jourberedskap och få statligt stöd för djurhälsovård och djursjukvård i områden där det inte är möjligt att bedriva lönsam veteri- Anmälningspliktiga djursjukdomar: Du ska anmäla via vår e-tjänst för rapportering av bekräftade indexfall av anmälningspliktiga djursjukdomar.
Systemtestare lon

räkna månader excel
engelsk gymnasium bekendtgørelse
stora g skrivstil
handbagage flyg storlek
psykodynamiska perspektivet behandling
dollar historisk kurs
sälja fakturan

Infektiösa djursjukdomar hotar djurhållningen och gör att djurproduktionens fulla potential inte kan utnyttjas. Syftet med den här studien var att undersöka den socioekonomiska påverkan av infektiösa djursjukdomar i låginkomstländer med afrikansk svinpest i Uganda som ett exempel.\ud Studien utfördes som två delstudier.

Allvarliga smittsamma djursjukdomar (epizootier) kan orsaka lidande för djuren av djur, för att förebygga och hindra spridning av smittsamma djursjukdomar. 16 jan 2019 Fågelinfluensa, mul- och klövsjuka och mjältbrand.