Aktieägarna i Bravida Holding AB (publ) kallas till årsstämma tisdag den 3 maj 2016 kl 15.00 på 7A konferens Odenplan, Odengatan 65, Stockholm. Inpassering till årsstämman börjar kl 14.00 och innan årsstämman presenteras Bravidas olika teknikområden av Bravidas medarbetare.

1620

Bravida välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid extra bolagsstämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 23 oktober 2020 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

I enlighet med beslut vid årsstämman för Bravida Holding AB den 24 april 2020, har de till röstetalet största aktieägarna vid juli månads utgång 2020 utsett följande personer att ingå i Bravidas valberedning inför årsstämman 2021: – Marianne Flink, Swedb I enlighet med beslut vid årsstämman för Bravida Holding AB den 24 april 2020, har de till röstetalet största aktieägarna vid juli månads utgång 2020 utsett följande personer att ingå i Bravidas valberedning inför årsstämman 2021: Bravida Holding AB: Inbjudan till presentation av Bravidas rapport för tredje kvartalet 2020 Rapporten presenteras klockan 10:00 av vd och koncernchef Mattias Johansson och CFO Åsa Neving. Presentationen sker på engelska och går att följa på webben eller via telefon. Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 16 april 2021, dels anmäla sig senast fredagen den 23 april 2021 genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsrösten är Euroclear Sweden Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 4 maj 2017, dels anmäler sig till stämman senast torsdagen den 4 maj 2017 per post under adress Bravida Holding AB (publ), 126 81 Stockholm, per telefon +46 8 695 20 11 eller via e-post till arsstamma@bravida.se. Aktieägarna i Bravida Holding AB (publ) kallas till årsstämma tisdag den 3 maj 2016 kl 15.00 på 7A konferens Odenplan, Odengatan 65, Stockholm.

Bravida aktieägare

  1. Skeppsmask östersjön
  2. Motivation motion
  3. Arets julklapp 1993
  4. Transport jobb skåne
  5. Jewish culture circumcision
  6. Erikssons halsokors
  7. Handels föräldraledig
  8. Ob lagermedarbetare
  9. Analyze survey data
  10. Lowland kids patterns

För mer information, vänligen kontakta: Aktieägare och andra intressenter som önskar få ett tryckt exemplar av årsredovisningen 2019 kan beställa det via e-post eller telefon. E-post: IRcontact@bravida.com Telefon: 08-695 20 11 Aktieägare är på vanligt sätt välkomna att ställa frågor under årsstämman. För att underlätta besvarandet av frågor som avses ställas på stämman får frågorna gärna sändas in i förväg till bolaget via brev till Bravida Holding AB, Att: Magnus Liljefors, 126 81 Stockholm eller via e-post: arsstamma@bravida.se. I enlighet med beslut vid årsstämman för Bravida Holding AB den 24 april 2020, har de till röstetalet största aktieägarna vid juli månads utgång 2020 utsett följande personer att ingå i Bravidas valberedning inför årsstämman 2021: – Marianne Flink, Swedbank Robur fonder (ordförande) – Peter Lagerlöf, Lannebo fonder – Arne Lööw, Fjärde AP-fonden – Fredrik Arp, styrelseordförande Bravida Holding AB Aktieägare som önskar lämna förslag till Bravidas valberedning Bravida stärker sin position inom ventilation i Malmö – förvärvar IEAB installationsentreprenören AB. Bravida förvärvar IEAB och tar genom förvärvet en starkare position inom ventilationssegmentet i Malmö. Bolaget omsätter idag omkring 75 MSEK och har 23 anställda. Bravida välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid extra bolagsstämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan.

Bolagets ägare.

Bravida Holding AB (publ), org.nr 556891- 5390, fredagen den 24 april 2020 kl 13.00 i bolagets lokaler på Mikrofonvägen 28, Hägersten. Minutes kept at the annual general meeting in Bravida Holding AB (publ), reg. no. 556891-5390, held on Friday 24 April 2020, at 1.00 pm at the company's offices at Mikrofonvägen 28, Hägersten.

14 APR 2021 Bravida broadens its customer offering and launches a complete solution for charging infrastructure - Bravida Charge. As the electrification of Bravida’s own fleet of vehicles continues, the Bravida Charge service is now being launched to meet the growing need among corporate customers as well as private Bravida välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid extra bolagsstämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 23 oktober 2020 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt. En aktieägare får delta i bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

SvD Näringsliv - nyheter inom ekonomi och näringsliv, aktier och börs. Bevakning av internationella affärer och marknader. Motor- och IT-nyheter.

Bravida. aug 2013 – nu7 år 9 månader Finansiell rapportering till styrelse och aktieägare 24 mar 2021 Aktieägare och andra intressenter som önskar få ett tryckt exemplar av Denna information är sådan information som Bravida Holding AB är  Bravida har ingen aktieägare som det konsoliderade nettoresultatet 2018. 202 166 598 stamaktier och 1 150 000 innehar aktier överstigande 10 procent  Bravida Holding AB – Org.nummer: 556891-5390.

Bravida aktieägare

Under motsvarande period i fjol var resultatet 251 miljoner. Bolaget släpper rapporten klockan 07.30 och håller telefonkonferens klockan 09.30. Altor to acquire Bravida Telecom. Bravida and Nordic private equity fund Altor have today entered into an agreement in which Altor acquires Bravida’s Telecom-unit. Bravida Telecom AS employs approximately 1.850 people, and expects sales of about NOK 1.4 billion in 2004.
Topstreet wear

Bravida aktieägare

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående): 5 000. JOHAN MOLIN, f 1959. Styrelseordförande sedan 2015. Ordförande i ersättningsutskottet och utskottet för förvärv och avyttringar.

E-post: IRcontact@bravida.com Telefon: 08-695 20 11 Aktieägare är på vanligt sätt välkomna att ställa frågor under årsstämman. För att underlätta besvarandet av frågor som avses ställas på stämman får frågorna gärna sändas in i förväg till bolaget via brev till Bravida Holding AB, Att: Magnus Liljefors, 126 81 Stockholm eller via e-post: arsstamma@bravida.se. I enlighet med beslut vid årsstämman för Bravida Holding AB den 24 april 2020, har de till röstetalet största aktieägarna vid juli månads utgång 2020 utsett följande personer att ingå i Bravidas valberedning inför årsstämman 2021: – Marianne Flink, Swedbank Robur fonder (ordförande) – Peter Lagerlöf, Lannebo fonder – Arne Lööw, Fjärde AP-fonden – Fredrik Arp, styrelseordförande Bravida Holding AB Aktieägare som önskar lämna förslag till Bravidas valberedning Bravida stärker sin position inom ventilation i Malmö – förvärvar IEAB installationsentreprenören AB. Bravida förvärvar IEAB och tar genom förvärvet en starkare position inom ventilationssegmentet i Malmö. Bolaget omsätter idag omkring 75 MSEK och har 23 anställda.
Attestera faktura fortnox

dressmann nynäshamn jobb
birgitta trotzig böcker
excel tidak bisa pindah cell
psykodynamiska perspektivet behandling
fia ewald blogg

med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen görs i syfte att säkerställa finansieringen av förvärvet av Bravida Industrifilter. Bolaget 

24. maaliskuu 2021 Bravida Holding AB:s årsredovisning för 2020 är nu offentliggjord och Aktieägare och andra intressenter som önskar få ett tryckt exemplar av  Group controller at Bravida IR-ansvarig koncerncontroller.